*6655*10118#
021-28426815
شنبه تا پنج شنبه 17 - 8

درگاه بانکی مخصوص سهام شرکت ره وار

جهت خرید سهام فرم زیر را تکمیل نموده و پس از مشخص کردن تعداد سهام،مبلغ رااز طریق درگاه بانکی به حساب شرکت واریز نمایید

بعد از تکمیل فرم و بررسی توسط کارشناسان ره وار ، با شما تماس گرفته خواهد شد
پرکردن این فیلد الزامی است
پرکردن این فیلد الزامی است
پرکردن این فیلد الزامی است
پرکردن این فیلد الزامی است
پرکردن این فیلد الزامی است
پرکردن این فیلد الزامی است
تصویر صفحه اول شناسنامه
پرکردن این فیلد الزامی است
تصویر روی کارت ملی
پرکردن این فیلد الزامی است
تصویر پشت کارت ملی
پرکردن این فیلد الزامی است
پرکردن این فیلد الزامی است
مبلغ قابل پرداخت :تومان
شرایط و ضوابط را مطالعه کرده و تایید می کنم